Nasza kadra. Co robimy?
Mamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.Nauczyciele po studiach pedagogicznych, biorący aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, stażach, szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dzieci. W codziennej pracy w oparciu o podstawę programową korzytsamy z wielu nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi tak jak: formy zbiorowe,  zespołowe i indywidualne. Nauczyciele  wykorzystują w swojej pracy metody czynne oglądwe, słowne, aktywizujące tj:  Metoda R. Labana, C. Orffa, Weroniki sherbone, Metoda Kniessów, Maty Bogdanowicz i wiele innych.