Specjaliści
Darmowe konsultacje dla rodziców:

 

Logopeda - mgr Aneta Kresa

dostępna we środy i piątki

 

Psycholog - mgr Katarzyna Kowalczyk

dostępna we wtorki i piątki 

 

Pedagog specjalny mgr Paulina Zalewska

dostępna we wtorki i środy

 

Pedagog specjalny mgr Aneta Pogorzelska

dostepna każdego dnia 

Nasi specjaliści dostępni są praktycznie codziennie . Realizujemy zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne

oraz koreksyjno-kompensacyjne. Pani psycholog, pedagodzy i  logopeda udzielają porad specjalistycznych rodzicom.