Projekty i innowacje
                                                                             OGÓLNOPOLSKI  INTERDYSCYPLINARNY  PROJEKT EDUKACYJNY                                                                               

 Migu mig dla dzieci

Celem projektu jest budowanie świadomości oraz budowanie kompetencji zwiazanych z polskim językiem migowym wśród dzieci słyszących.

Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie otwartości, empatii i pewności siebie w otaczającym go świecie.

 

 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

                                                       

                                                                             Zadanie „ Budowa ścieżki edukacyjnej przy węgrowskim klasztorze”

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie dotacji, w kwocie 50.000,00 zł